Festival MEETING BRNO 2016

V minulém roce v Brně proběhl Rok smíření, během něhož jsme uctili památku našich někdejších židovských, romských a také německých sousedů. Zastupitelé města Brna při této příležitosti přijali Deklaraci smíření a společné budoucnosti, historicky první oficiální dokument vyjadřující se k odsunu brněnských Němců. Stovky občanů pak ve smírčím gestu putovaly od hromadného hrobu v Pohořelicích, aby tak své někdejší sousedy symbolicky přivedli zpět do jejich domova.

Tento akt nás přiměl zabývat se otázkou ztráty a nalézání domova – tématem, které významně poznamenalo historii Brna a které je bohužel aktuální i v dnešní Evropě, do níž přicházejí lidé ze zemí postižených válkou. Poučeni po/válečnou humanitární katastrofou jsme si vědomi, jaké důsledky má ztráta domova a tak i identity, jaké obtíže na příchozí čekají při nalézání nového prostoru pro život, a také toho, že od této otázky nemůžeme odhlížet a odmítat zodpovědnost k jejímu řešení.

Proto jsme připravili festival Meeting Brno, který by měl každoročně na konci května připomínat brněnskou, potažmo českou historickou zkušenost a spolu s našimi středoevropskými sousedy a hosty proměňovat neblahou společnou minulost v přátelskou diskusi o věcech příštích. Ve dvou liniích – historické a aktuální – vám tak přinášíme množství uměleckých vystoupení a diskusních fór, při nichž lze danou tematiku nahlédnout a prožít z nejrůznějších perspektiv. S jejich vědomím se pak můžeme pokusit pochopit a zhodnotit minulost, definovat přítomnost a společnými silami hledat budoucnost.

MEETING BRNO TEAM

Meeting Brno 2016 se koná pod záštitou primátora města Brna Petra Vokřála