Festival MEETING BRNO

První ročník festivalu proběhl v květnu 2016 a navazoval na projekt Rok smíření, kterým si Brno v roce 2015 připomnělo konec druhé světové války v nejširším kontextu, tedy i oběti nacistické diktatury a poválečného násilí. Ohlas celoročního pásma kulturních akcí nás přiměl dále se zabývat otázkami vyplývajícími z naší multikulturní historie, které jsme se však rozhodli aktualizovat o současná témata. V roce 2016 jsme se tedy soustředili na migraci, na ztrátu a nalézání domova, a námětem aktuálního ročníku je jednota Evropy, ohrožená populismem a společenskou radikalizací.

Meeting Brno se bude konat každoročně na konci května a nabídne platformu pro setkání zástupců různých názorů, kultur a náboženství. Program festivalu sestává z literárních čtení, divadla a hudby, výtvarného umění, performancí ve veřejném prostoru a diskusních fór se inspirativními hosty.