jednota v rozmanitosti
unity in diversity
einigkeit in vielfalt

19 – 28 / 5 / 2017

Meeting Brno Point – jednota v rozmanitosti

Jedno místo, několik režimů, tisíce lidských osudů. Na Moravském náměstí roste Meeting Brno Point, jedinečná instalace tematizující jeho pohnutou historii.

Moravské náměstí bylo až do poloviny 18. století součástí městského opevnění s bastionem. Na konci 18. století již bylo živým místem společenského dění a po vybourání hradeb po roce 1850 se začlenilo do zeleného prstence brněnské okružní třídy. V letech 1890–1891 byl uprostřed parku vybudován Německý dům doplněný sousoším císaře Josefa II., jenž sloužil jako kulturní centrum pro německy mluvící občany Brna. Pomník byl odstraněn v roce 1919, Německý dům zanikl s koncem 2. světové války. Po válce zde byli krátce pohřbeni rudoarmějci, kteří položili své životy při osvobozování Brna, následně byl prostor parkově upraven. V roce 1946 byl v parku odhalen základní kámen pro pomník T. G. Masaryka, který však nikdy nebyl dokončen. V letech 1970–1972 bylo prostranství znovu upraveno v duchu tehdejší ideologie – v jeho středu byl umístěn pěticípý bazén s vodotryskem a za ním sousoší Komunisté. Po roce 1990 zůstal jen bazén.

Všechny tyto historické vrstvy jsou otiskem dějin nejen města Brna, ale celého českého státu. Dokumentují dramatické změny ve společnosti, jež byly hybatelem většiny změn v prostoru náměstí. S trochou nadsázky lze říci, že Moravské náměstí je skrytým manifestem naší historie. V jakékoli historické etapě od konce 18. století, sloužilo Moravské náměstí k setkávání. Tato setkání byla často poplatná režimu a vládnoucí ideologii. V letošním roce se v takovéto místo promění také. Instalace Meeting Brno Point vyjadřuje radost nad možností, že tato setkání mohou v současnosti proběhnout bez ideologického diktátu, v jednotě rozmanitosti. Stavba bude ale zároveň připomínat historické milníky, které bychom měli mít stále v paměti.

Instalace navržená architekty Ondřejem Chybíkem a Michalem Krištofem je letním pavilonem, který bude obsahovat pódium, bar, pivní terasu a venkovní galerii s potřebným zázemím. Rozvržení jednotlivých funkcí v prostoru vychází z půdorysného schématu Německého domu, který je znázorněn formou struktury z lešenářských trubek; nápis umístěný na hlavním průčelí hrdě oznamuje hlavní motto festivalu – Jednota v rozmanitosti – v jazycích všech národů, které se v prostoru Moravského náměstí objevily. Střední část pavilonu slouží jako pódium, v pravém křídle jsou umístěny bar a pivní terasa, v levém křídle je venkovní galerie s expozicí výtvarných děl. Centrálnímu prostoru vévodí rudá hvězda provedená nátěrem na chodník, odkaz na sousoší Komunistů je dílem sochaře Pavla Karouse. V hlavní ose náměstí směřující do centra města jsou instalovány betonové jehlany jako připomínka padlých rudoarmějců. Nejstarší vrstva – městské hradby – je převedena do formy jednoduchého plotu. Vše doplní informační tabule s popisem jednotlivých fragmentů.

Konstrukce o půdorysných rozměrech 78 na 39 metrů sahá do výšky až 18,5 metrů a je vystavěna přibližně z 50 tun materiálu skládající se asi z 6000 tyčových prvků lešení. Veřejnosti se pavilon otevře při zahájení festivalu Meeting Brno 19. května a bude fungovat až do října 2017. Stane se pravou městskou scénou pod širým nebem, na které se bude prolínat kultura různých žánrů s gastronomickým programem. Hostit tak bude například jeden okruh festivalu Maraton hudby Brno, festival Na prknech, dlažbě i trávě a přesune se sem částečně také program Léta na Staré radnici.