čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

25/5 – 9/6/2018

Vyjádření k výstavě vozů na Meeting Brno Pointu

V reakci na veřejnou debatu, kterou vzbudila prezentace automobilů společnosti Mototechna v prostoru Meeting Brno Pointu na Moravském náměstí, který vznikl jako součást festivalu Meeting Brno a je dále od 28. 5. do 11. 9. 2017 v rámci „Léta na Moravském náměstí“ provozován Turistickým a informačním centrem města Brna, bychom chtěli uvést následující:

1.     Zajistit výstavbu a několikaměsíční provoz tak náročné instalace jako je Meeting Brno Point, který návštěvníkům během letošního léta připomíná všechny historické vrstvy daného místa, není jednoduché a neobešlo by se bez partnerů z řad soukromých firem. Jednou z nich byla společnost Mototechna, která výstavbu instalace dotovala sumou 700.000 Kč výměnou za možnost dočasné prezentace automobilů. Taková forma spolupráce se soukromým sektorem je pro kulturní festivaly žádoucí a nezbytná, protože není možné financovat veškeré náklady z městských či státních dotací, tedy z daní občanů.

2.     Díky příspěvku firmy Mototechna mohl na místě proběhnout nejen festival Meeting Brno, ale i řada dalších akcí, které po jeho skončení probíhají až do půle září pro všechny milovníky kultury a kultivované zábavy z převážné většiny zdarma.

3.     Jsme velmi rádi, že se zdařilo Moravské náměstí, které minulá léta zelo prázdnotou, díky zapojení financí ze soukromého sektoru oživit, a těší nás, že se prostor parku stal pro letošní léto vyhledávaným místem trávení volného času i často fotografovaným místem, jež díky originalitě instalace zaznamenala nejen česká, ale i zahraniční média. Těšíme se na výsledky rekonstrukce, která proběhne na základě architektonické soutěže pořádané městskou částí Brno-střed a na jeho novou, trvale přitažlivou podobu.

4.     Uvědomujeme si však, že „Výstava ordinérních automobilů“ (jak zní název prezentace v předmětu smlouvy) na asfaltových plochách parku na Moravském náměstí vzbudila nevoli části veřejnosti, proto se budeme ve spolupráci se společností Mototechna snažit nalézt řešení, při němž by prezentované vozy byly umístěny jiným, méně kontroverzním způsobem tak, aby nepřekážely důstojnému vyznění instalace a zároveň smysluplně zasáhly cílovou skupinu automobilových fanoušků.

5.      Omlouváme se všem příznivcům festivalu Meeting Brno a návštěvníkům dalších festivalů, které zvolená forma prezentace vozů firmy Mototechna nepotěšila, a omlouváme se konkrétně i politické reprezentaci městské části Brno-Střed za nedostatečné informace o podobě automobilové prezentace při rozhodování o povolení akce. I nás její forma překvapila, nicméně vzhledem k tomu, že uspořádání výstavy vozů není v rozporu s etickým kodexem festivalu Meeting Brno ani žádného z navazujících festivalů, a vzhledem k tomu, že firma Mototechna je ochotna o další podobě prezentace jednat, domníváme se, že se podaří nalézt smírčí řešení pro všechny zúčastněné strany i pro návštěvnickou veřejnost.

 

Za spolek Meeting Brno 

Kateřina Tučková, programová ředitelka