jednota v rozmanitosti
unity in diversity
einigkeit in vielfalt

19 – 28 / 5 / 2017

Bohoslužba smíření

Neděle / 21. 5. 2017
11:00 - 12:00
Kostel sv. Jakuba, Jakubské náměstí

Byli to právě křesťané, kteří učinili na základě své víry kroky k poválečnému smíření. Společně před Bohem přiznali vlastní vinu, vyprosili a poskytli si odpuštění, a tím také přispěli k hojení ran minulosti. Také v rámci festivalu Meeting Brno chtějí Češi a Němci přinést Bohu své těžkosti a starosti, své prosby a díky. 

Mši předsedá emeritní probošt vyšehradské kapituly Mons. Anton Otte, dlouholetý duchovní rádce Ackermann-Gemeinde, jehož životním tématem se stalo právě česko-německé smíření, a Mons. Václav Slouk, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, brněnský děkan a farář kostela sv. Jakuba. 

U příležitosti mše je v kostele instalována holubice – symbol míru – v uměleckém ztvárnění české sochařky Josefíny Jonášové. Kufry, které holubice nese, symbolizují právě poválečný odsun Němců a zároveň  ukazují, že smíření je možné. 

Bohoslužebné setkání se koná ve spolupráci s organizací Ackermann-Gemeinde a proběhne v českém i německém jazyce.