jednota v rozmanitosti
unity in diversity
einigkeit in vielfalt

19 – 28 / 5 / 2017

JAKUB ŠIMČÍK: Jsme cizinci. Tady i tam.

Čtvrtek / 4. 5. 2017
19:00 - 21:00
Galerie G99, Dominikánská 9

Výstava mladého švédského umělce narozeného v někdejším Československu a usazeného dnes v Německu se zabývá hledáním rodinné, a tak i vlastní identity, snahou nalézt pravdu, z níž z minulosti zbývají pouhé fragmenty nerozlišitelné od fiktivních představ vypravěčů, stejně jako snahou definovat svůj domov, s jehož ztrátou se členové autorovy rodiny vyrovnávali různými způsoby.  V době, kdy se na cizince hledající v Evropě útočiště před válkou díváme jako na nebezpečí a kdy jejich dramatickou situaci využívají evropští populisté k radikalizaci společnosti, nám autor předkládá autobiografický příběh českých migrantů, v němž lze s aktuální problematikou nalézt mnoho nečekaných paralel. Jeho příběh zároveň potvrzuje, že za každým případem se skrývá jedinečný, často pohnutý osud, který si nehledě na původ či vyznání daného člověka zaslouží individuální řešení. 

Výstava potrvá do 11. 6. Komentovaná prohlídka s Jakubem ŠImčíkem proběhne 20. května v 19:00.

Více informací naleznete na stránkách www.dum-umeni.cz.

Vstupné 80 Kč, zvýhodněné 40 Kč.