jednota v rozmanitosti
unity in diversity
einigkeit in vielfalt

19 – 28 / 5 / 2017

Jakub Šimčík / Komentovaná prohlídka výstavy Jsme cizinci. Tady i tam.

Sobota / 20. 5. 2017
19:00 - 20:30
Galerie G99, Dům umění města Brna

Výstava mladého švédského umělce narozeného v někdejším Československu a usazeného dnes v Německu se zabývá hledáním rodinné a tak i vlastní identity, snahou nalézt pravdu, z níž z minulosti zbývají pouhé fragmenty nerozlišitelné od fiktivních představ vypravěčů, stejně jako snahou definovat svůj domov, s jehož ztrátou se členové autorovy rodiny vyrovnávali různými způsoby. 

Pod titulem Jsme cizinci. Tady i tam. představí Jakub Šimčík v Galerii G99 Domu umění města Brna videoinstalace, fotografie a další materiály tematizující migrační příběh jeho rodiny.

Více informací naleznete na stránkách www.dum-umeni.cz.