jednota v rozmanitosti
unity in diversity
einigkeit in vielfalt

19 – 28 / 5 / 2017

MEETING BRNO POINT

Instalace na Moravském náměstí
19. 5 – 30. 9. 2017
Moravské náměstí

V rámci festivalu Meeting Brno se snažíme připomínat významná místa bohaté multikulturní minulosti města, mezi něž neodmyslitelně patří i prostor Moravského náměstí. Do poloviny 19. století to bylo hradební území, k němuž přiléhal kostel sv. Tomáše s klášterem augustiniánů – nejzranitelnější místo brněnské fortifikace, kde však byl roku 1645 slavně odražen útok Švédů oblehajících naše město. Po zboření hradeb pak v uprázdněném prostoru vyrostl Německý dům neboli Deutsches Haus, vystavěný v roce 1891 ve stylu severoněmecké historizující architektury podle návrhu berlínských architektů Endeho a Böckmanna. 

Stavba, jejíž vznik iniciovala německá minorita žijící v Brně, včetně významných brněnských židovských podnikatelů, byla určena setkávání, uvádění kulturních pořadů a vzdělávání nejširšího publika. To se sem kvůli prestižnímu programu a proslulým vystupujícím osobnostem sjíždělo z okolí přesahujícího hranice Moravy. Krátce po skončení II. světové války však byla jako symbol brněnského fašismu stržena a park sloužil i jako pohřebiště padlých ruských osvoboditelů. Jako výraz česko-sovětského přátelství tam bylo posléze umístěno sousoší Komunisté, odstraněné krátce po Sametové revoluci. 

Tento areál je skutečnou křižovatkou bohaté minulosti regionu,  přesto je dnes jeho pojednání rozpačité – snad proto, že se Brňané s jeho dramatickým historickým odkazem stále nedovedou vyrovnat.  A právě to je důvod, proč jsme na areál parku upřeli pozornost a rozhodli se všechny jeho historické roviny připomenout a zpřítomnit. Tak zde můžete navštívit výstavu připravenou Michalem Doleželem a spatřit efemérní architekturu navrženou brněnskými architekty Ondřejem Chybíkem a Michalem Krištofem. Ta v rámci své transparentní struktury vyznačuje klíčová místa areálu, a zároveň dává pro nadcházející léto parku novou, moderní tvář, která snad bude Brňany i návštěvníky města lákat jako příjemné místo setkávání, místo bohaté paměti, místo s nezaměnitelnou duší.