jednota v rozmanitosti
unity in diversity
einigkeit in vielfalt

19 – 28 / 5 / 2017

Místa paměti

Úterý / 23. 5. 2017
17:00 - 18:00
Stará radnice – vchod z nádvoří, Radnická 8

Brno bylo ve své historii vždy multikulturní a multietnickou metropolí. Do společného soužití různých etnických, náboženských a jazykových skupin zasáhlo především období nacistické okupace; holocaust přežil jen zlomek židovského a romského obyvatelstva, po konci II. světové války se město stalo dějištěm tzv. pochodu smrti. Ani po něm se však Brno nestalo etnicky homogenním městem. 

Putovní výstava, kterou připravili studentky a studenti historie a etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pod vedením Jany Noskové (Etnologický ústav AV ČR) a Sandry Kreisslové (Česká zemědělská univerzita v Praze), představí v audionahrávkách vzpomínek pamětníků osm vybraných „míst paměti.“ Některá z nich sdíleli obyvatelé Brna bez ohledu na svůj původ (Zelný trh, Masarykův okruh, kina či poutní místa), jiná se stala symbolem jejich nesouladu a rozchodu (kavárna Esplanade, památník obětem holocaustu na náměstí 28. října, káznice Cejl či Kounicovy koleje).

Výstava potrvá od 19. do 31. května 2017.