čas revize  
  revision time
zeit zur revision  

 
 

26/5 – 9/6/2018

POUŤ SMÍŘENÍ 2018

Sobota / 2. 6. 2018
8:00 - 20:00
Brno

Pouť smíření

Vypořádání naší společnosti s poválečným vyhnáním vyvrcholilo v roce 2015 Poutí smíření a s ní spojenou Deklarací smíření a společné budoucnosti, brněnskými zastupiteli přijatým vyjádřením lítosti nad událostmi z poloviny roku 1945. Akce navazovala na upomínkové pochody do Pohořelic, které od roku 2007 pořádal Jaroslav Ostrčilík. Od roku 2015 vede trasa pouti proti směru historického pochodu, tedy v symbolickém gestu smíření od někdejšího hromadného hrobu v Pohořelicích zpět do Brna. I letos se tak vydáme z Pohořelic do zahrady augustiniánského opatství na Mendlově náměstí.

Historická fakta: Během poslední květnové noci roku 1945 bylo na dvacet tisíc Brňanů německého jazyka – starců, žen a dětí – vyhnáno ze svého domova. Více než 1700 jich náročnou cestu k rakouským hranicím nepřežilo, proto tento poválečný exces vstoupil do dějin jako tzv. brněnský pochod smrti.

V předvečer Pouti smíření zveme zahraniční účastníky k promítání filmu o loňské návštěvě potomků židovských rodin Rozvzpomínání v Kabinetu múz na Sukově ulici. Program začíná ve 20:00 a je tlumočen do němčiny.

Během pouti proběhne workshop zaměřený na problematiku této kapitoly společných dějin pro německé, rakouské a české studenty. Více informací včetně jízdního řádu kyvadlové dopravy naleznete na stránkách či facebooku festivalu.

Při zakončení pouti v zahradě augustiniánů zahraje skupina Urband a k dispozici bude bohaté občerstvení i možnost poznat zástupce a činnost krajanských sdružení. Formou stánků se představí mezi jinými Ackermann-Gemeinde, Seliger-Gemeinde nebo Sudetendeutsche Landsmannschaft.