jednota v rozmanitosti
unity in diversity
einigkeit in vielfalt

19 – 28 / 5 / 2017

Rozmanitost smíření

Středa / 24. 5. 2017
18:15 - 19:15
Ulička Václava Havla

Jak si představují smíření a jak ho vizuálně vnímají lidé bojující se životními překážky? Přijďte si prohlédnout sérii obrazů vytvořených lidmi v nouzi, kterým Diecézní charita Brno pomáhá. Autoři artefaktů jsou například lidé s mentálním postižením, s duševním onemocněním, senioři, matky s dětmi v tísni, lidé bez přístřeší ad.

Vernisáž výstavy začíná v 18:15.