jednota v rozmanitosti
unity in diversity
einigkeit in vielfalt

19 – 28 / 5 / 2017

Tři vily, tři rodiny, tři osudy

Pondělí / 22. 5. 2017
18:00 - 21:00
Sněmovní sál Nové radnice, Dominikánské nám.1

Diskusní setkání se zástupci židovských rodin Löw-Beer a Tugendhat, které do roku 1945 významně spoluutvářely industriální a kulturní tvář města Brna. 

Jak se vypořádali s dramatickými událostmi válečných let, jak vnímají svou rodinnou minulost z odstupu a jak se jim žije v nových domovech? Jaký je návrat do místa původu, které jim v době poválečných konfiskací ukázalo záda? A je možné odpustit?    

Diskutují: 

Dcery budovatelů a majitelů vily Tugendhat, Fritze a Grete Tugendhatových (rozené Löw-Beer), Ruth Guggenheim-Tugendhat (CH) a Daniela Hammer-Tugendhat (A), spolu s Danielem Löw-Beer (CH) a veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou (CZ).

Moderuje Mojmír Jeřábek (Odbor zahraničních vztahů města Brna).    

Pořad se koná pod záštitou statutárního města Brna a je součástí Česko-německého kulturního jara. Je tlumočen do češtiny i němčiny.