jednota v rozmanitosti
unity in diversity
einigkeit in vielfalt

19 – 28 / 5 / 2017

Útěky a vyhnání roku 1938

Úterý / 31. 5. 2016
18:00 - 18:00
sál Rubínek, Poznaňská 10, Brno

V roce 1938, v souvislosti s událostmi kolem podpisu mnichovské dohody, donutil teror sudetoněmeckých henleinovců uprchnout z našeho pohraničí do vnitrozemí více než 370 000 Čechů, Židů a protinacisticky smýšlejících Němců. Tuto málo známou kapitolu našich dějin připomene přednáška a beseda JUDr. Jaroslava Těšínského doplněná o dobové fotografie a vzpomínky pamětníků.